Nazwa Przedsiębiorstwa *
Forma prawna *
Wielkość i niezależność przedsiębiorstwa: Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.*) *
Adres: *
Telefon: *
E-mail: *
Adres strony www:
Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Przedsiębiorstwa: *
Profil działalności Przedsiębiorstwa: *
Rok założenia: - -
Aktualna oferta Przedsiębiorstwa:  *
Co wyróżnia Państwa Przedsiębiorstwo spośród innych firm tej samej branży, oferujących podobne usługi?
Czy Przedsiębiorstwo posiada certyfikaty jakości, własne patenty, własne znaki towarowe?
Opis stosowanej technologii i wyposażenia technicznego:
Rodzaj planowanej działalności na najbliższe lata:
W ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych otrzymał/a pomoc de minimis *
tak
nie
Jakiej wielkości? *
 * - pola wymagane