Korzyści Pracownika Naukowego

Co zyskasz na współpracy z przedsiębiorcami?


  • Szansę na realizację projektu badawczego dla konkretnego podmiotu
  • Doświadczenie
  • Możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce
  • Współpracę z pracownikami naukowymi innych jednostek naukowych
  • Okazję do stworzenia innowacyjnego rozwiązania, które przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa
  • Szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji wiedzy, praw autorskich, tworzenia innowacyjnych rozwiązań
  • Okazję do nawiązania długotrwałej współpracy z przedsiębiorcami
  • Uczestnictwo w rozwoju sfery B+R na Mazowszu
  • Płatny staż