Etapy

Jak będzie przebiegać Projekt?

Staż Pracowników Naukowych trwać będzie 4 miesiące. Jest to optymalny termin, który pozwoli na wypracowywanie innowacyjnego rozwiązania. Proces tworzenia innowacyjnego rozwiązania to kilka etapów, na które składać się będą następujące działania:

1.    zebranie informacji nt. funkcjonowania przedsiębiorstwa
2.    analiza danych.
3.    analiza potrzeb na podstawie zebranych danych i rozmów z przedstawicielami przedsiębiorstwa
4.    tworzenie koncepcji rozwiązania innowacyjnego
5.    konsultacje nt. stworzonej koncepcji z przedstawicielami przedsiębiorstwa
6.    tworzenie rozwiązania innowacyjnego

Każdy z tych etapów będzie realizowany w ścisłej współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstwa. Ich opinie i wiedza będą ważnymi czynnikami, dzięki którym zdobędziecie niezbędne informacje w krótkim okresie czasu. Również sam pomysł rozwiązania innowacyjnego będzie wymagał akceptacji przedsiębiorców. Taka droga działania zapewni optymalne efekty i obopólne korzyści.