Formularze

Niebędne dokumenty

ANKIETA OSOBOWA

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE – MINIMALNE WYNAGRODZENIE

POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU NAUKOWYM LUB NAUKOWO-DYDAKTYCZNYM

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ODBYWANIA STAŻU