Aktualności

listopad 2013

01/11/2013

Rozpoczyna się druga faza stażów. Staże rozpoczyna 24 naukowców zebranych w 8 zespołów. Ostatnia grupa staży rozpocznie się w styczniu/lutym 2014.